Assemblea de Moviments Socials (AMS) de Mallorca
El Fòrum Social de Mallorca és un espai obert i continu de debat democràtic d’idees, aprofundiment i reflexió, formulació de propostes, intercanvi d’experiències i articulació dels moviments socials, xarxes, ong’s i altres organitzacions de la societat civil de l’illa de Mallorca que s’oposen al neoliberalisme i cerquen, cada una des de la seva perspectiva i sota objectius comuns, la construcció d’una societat que tengui el ser humà com a centre.

Arxiu històric

A la web Archive.org es troben algunes captures de les nostres antigues webs:
1. ORÍGENS DEL FÒRUM SOCIAL DE MALLORCA (FSMa) (captura del 5 d’octubre de 2009)
2. ELS DOS PRIMERS FÒRUMS SOCIALS DE MALLORCA (FSMa) (captura del 5 d’octubre de 2009)
3. ASSEMBLEA DE MOVIMENTS SOCIALS DE MALLORCA (AMS) (captura del 5 d’octubre de 2009)
3.1 ÍNDEX DE L’AMS DE MALLORCA (captura del 5 d’octubre de 2009)
4. TERCER FÒRUM SOCIAL DE MALLORCA (FSMa 2009) (captura del 5 d’octubre de 2009)
5. ENLLAÇOS A ALTRES FÒRUMS SOCIALS (captura del 5 d’octubre de 2009)
6. ALGUNES IMATGES DE L’ANY 2009 (captura del 5 d’octubre de 2009)