Assemblea de Moviments Socials (AMS) de Mallorca
El Fòrum Social de Mallorca és un espai obert i continu de debat democràtic d’idees, aprofundiment i reflexió, formulació de propostes, intercanvi d’experiències i articulació dels moviments socials, xarxes, ong’s i altres organitzacions de la societat civil de l’illa de Mallorca que s’oposen al neoliberalisme i cerquen, cada una des de la seva perspectiva i sota objectius comuns, la construcció d’una societat que tengui el ser humà com a centre.

Fòrum Ciutadà de Mallorca organitza Taller de Ciutadania, per a activistes

0

Des de Fòrum Ciutadà de Mallorca som conscients que un dels problemes més greus que ens afecten als moviments socials i polítics és la manca de formació personal i col·lectiva.

Ens proposam aquest curs 2016-17 posar en marxa un Taller de Ciutadania, dirigit a activistes socials i polítics (preferentment joves) que tenguin interès en treballar les seves capacitats d’auto-organització, anàlisi i empoderament social amb principis ètics que donin sentit al que ja estan fent.

Per tal d’encertar el millor possible en el contingut i en la forma de realitzar aquest projecte, abans de confeccionar el programa, DEMANAM LA TEVA COL·LABORACIÓ CONTESTANT AQUEST QÜESTIONARI.

Pots contactar amb nosaltres a: forumciutadamallorca@gmail.com

Comparteix

Deixa un comentari