Assemblea de Moviments Socials (AMS) de Mallorca
El Fòrum Social de Mallorca és un espai obert i continu de debat democràtic d’idees, aprofundiment i reflexió, formulació de propostes, intercanvi d’experiències i articulació dels moviments socials, xarxes, ong’s i altres organitzacions de la societat civil de l’illa de Mallorca que s’oposen al neoliberalisme i cerquen, cada una des de la seva perspectiva i sota objectius comuns, la construcció d’una societat que tengui el ser humà com a centre.

Dimecres, 30 de març, reunió de l’AMS de Mallorca

0

La Comissió de Comunicació de l’Assemblea de Moviments Socials de Mallorca recorda que el proper dia dimecres 30 de març hi ha la reunió de l’AMS. Demana que, si es tenen punts per afegir a l’Ordre del Dia, se’ls ho facin arribar.

Per  ara, es continua treballant el tema:
.- Participació ciutadana
.- Informació dels Grups de treball
.- Varis

Comissió de Comunicació

Comparteix

Deixa un comentari