Assemblea de Moviments Socials (AMS) de Mallorca
El Fòrum Social de Mallorca és un espai obert i continu de debat democràtic d’idees, aprofundiment i reflexió, formulació de propostes, intercanvi d’experiències i articulació dels moviments socials, xarxes, ong’s i altres organitzacions de la societat civil de l’illa de Mallorca que s’oposen al neoliberalisme i cerquen, cada una des de la seva perspectiva i sota objectius comuns, la construcció d’una societat que tengui el ser humà com a centre.

Participació en l’elaboració de normativa, fins al 29 de gener

0

PartNorm01El Govern de les Illes Balears, a través de la pàgina de “Participació ciutadana”, du a terme un procés participatiu mitjançant el qual tots els ciutadans i les ciutadanes poden informar-se sobre el Segon esborrany d’avantprojecte de llei pel qual es modifica la Compilació de dret civil de les Illes Balears, i incorporar-ne propostes i suggeriments.

Es poden fer les al·legacions de forma telemàtica accedint al següent enllaç corresponent a l’apartat de “Participació en l’elaboració de normes”.

Aquest procés participatiu està obert fins el dia 29 de gener de 2016

Es reenvia aquest correu informatiu a les entitats o persones que es consideren interessades en la matèria objecte de regulació, des Servei d’Avaluació i Participació – Direcció General de Participació i Transparència – Conselleria de Participació, Transparència i Cultura del Govern de les Illes Balears

Comparteix

Deixa un comentari