Assemblea de Moviments Socials (AMS) de Mallorca
El Fòrum Social de Mallorca és un espai obert i continu de debat democràtic d’idees, aprofundiment i reflexió, formulació de propostes, intercanvi d’experiències i articulació dels moviments socials, xarxes, ong’s i altres organitzacions de la societat civil de l’illa de Mallorca que s’oposen al neoliberalisme i cerquen, cada una des de la seva perspectiva i sota objectius comuns, la construcció d’una societat que tengui el ser humà com a centre.

Acta reunió AMS de Mallorca (30-04-14)

0

ASSEMBLEA MOVIMENTS SOCIALS. 30/4/14

Assistents: Guillem Ramis, Àngels Sabaté i Xisco Mengod (Forum Ciutadà). Maribel Pujol i Joana M. Perelló (Entrepobles). Fernanda Caro i Jordi Julián (C.G.T.). Francesc M. Ramis (STEI). Helena Herrera (Feministes en Acció). Maria Francisca Simonet i Jaume Darder (ATTAC). Jaume Canaves (Federació Associacions Veïns). Pep Traverso i Eusebi Riera (Plataforma Crida). Maties Oliver (Jubilats per Mallorca). Martí Canyelles (Amics de la Vall de Coanegra). Francisco J. Belmonte i Manuel García (Plataforma Afectats Hipoteques).
Justifiquen la seva absència: Metges del Món i GREC.

1.-Valoració Diumenge de l’Àngel. La Federació va convidar l’AMS a participar a pujar a Bellver. La resposta de l’AMS ha estat força magre. La taula de l’Assemblea va contar amb material d’ATTAC i Entrepobles.
En Jaume Canaves en nom de la Federació valora el Diumenge de forma molt positiva, l’any passat la Federació es va negar a participar, enguany s’ha aconseguit recuperar aquest esdeveniment com a festa participativa. Una festa reivindicativa, amb la presència d’associacions i també de plataformes reivindicatives i socials. La Federació considera haver marcat un inici de com es vol que siguin aquests tipus d’actes, amb la participació d’entitats. S’espera aque l’any vinent sigui de plena recuperació i consolidació d’aquesta manera d’entendre les festes populars.
A l’Assemblea es pensa que s’ha donar més importància a la participació en aquests tipus d’actes, perquè, entre altres coses, és un bon aparador per tal es conegui la realitat de l’AMS.

2.- Informació de les diferents comissions.
La Comissió de Formació presenta un full on es detallen els seus objectius i la programcació de possibles activitats. Es parla de la necessitat de formar.nos i formar als altres com dues vessants d’una mateixa tasca. Es parla també d’incorporar els temes que són importants en aquests moments com puguin ser educació o crisi econòmica i de com la discussió d’aquests temes durà a les qüestions de fons.
Hi hauna proposta de fer arribar informacions i propostes als aturats de llarga durada, una feina que ja es fa des de la CGT.
Hi ha una proposta de part de la federació per dur el tema educatiu a les barriades de Palma, en Jaume Canaves informa de la trobada amb Assemblea Docent sobre aquest tema, és a dir, dur a Palma el programa de l’Assemblea anomenat ’Debat’; des de Crida es veu molt bé aquesta proposta de dur el tema educatiu a les diferents associacions i es planteja que tant FAPA com la mateixa plataforma Crida hi puguin formar part.
Es proposa i s’accepta que la Comissió de Formació es digui a partir d’ara Comissió de Formació i Sensibilització.

Comissió d’Acció: fan feina, n’han feta per al Diumenge de l’Àngel però hi ha una queixa de que són molt pocs i una crida a les diferents entitats a que s’incorpori més gent, tot això donada la importància que té aquesta comissió.

Comissió de Comunicació: La comissió es reuneix setmanalment, s’ha treballat ja en el tema del disseny de la web, en unificar els llistats dels correus traslladant-los a la nova adreça de gmail.

Es proposa que les comissions es reuneixen conjuntament per definir i delimitar les seves funcions, prèviament cada comissió intentarà concretar quines són les seves feines.

3.- Llibre Verd d’Educació. Un representant de Crida informa d’aquesta proposta de debat adreçat a les comunitats educatives i a la societat civil que s’anomena Llibre Verd. S’explica que al blog de la Plataforma Crida es troba tota la informació necessària per poder participar en aquesta iniciativa. Es parla també del calendari que mantendrà oberta la participació de les comunitats fins el proper mes de novembre.
Es demana que Crida enviï una carta a totes les entitats que conformen l’AMS amb informació detallada i oferint.se per dur la informació a les mateixes entitats.

4.- Es presenta la Declaració en Defensa de l’Educació, el seu contingut i les entitats que li han donat suport des de bon començament. Es demana a les entitats si es volen adherir al Manifest i si volen recollir signatures dins la campanya que hi ha en marxa. Es reparteixen els plecs de firmes així com exemplars de la Declaració.

5.-Un representant de PAH presenta i explica la campanya d’objecció fiscal a Mallorca. El lema de la campanya és NO PAGUEM!!!

6.- Eleccions Europees. A la comissio de formació i sensibilitzacio s’ha tractat el tema d’Europa i com les polítiques europees ens afecten a la vida diària. Creuen que és important treure a la llum pública visions alternatives de la realitat europea diferents a la propaganda dels mitjans de comunicació.
Es proposen dues accions, una taula rodona sobre Europa i una declaració de l’AMS. Aquesta declaració es composaria d’un full on es parli de la realitat d’Europa i d’un segon full on es dibuixi l’Europa que volem. S’encarregaran d’aquest fulletó en Jordi Julián, Jaume Canaves, Helena Herrera i Maria F. Simonet.

7.- Fòrum Social Català. El representant de l’STEI informa d’aquest esdeveniment que va tenir lloc a Barcelona amb molt poca participació; també informa de la trobada de Marxes de la Dignitat que va tenir lloc a Barcelona, allà es van trobar representants de territoris i d’entitats i es va plantejar la necessitat d’accions descentralitzades, a diversos territoris, com ocupacions d’oficines de l’INEM o enrevoltar Parlaments autonòmics o Governs autonòmics.
La proposta en aquest sentit és que l’AMS es conformi com a secció territorial de les Marxes de la Dignitat. L’Stei es compromet a enviar una proposta concreta les diferents organitzacions.

8.- Xisco Mengod, representant del Fòrum Ciutadà demana a les entitats compromís per dur endavant les propostes que es fan a l’AMS, també que hi hagi concreció a l’hora de formular.les.

Palma, 30 d’abril de 2014

Comparteix

Deixa un comentari