Assemblea de Moviments Socials (AMS) de Mallorca
El Fòrum Social de Mallorca és un espai obert i continu de debat democràtic d’idees, aprofundiment i reflexió, formulació de propostes, intercanvi d’experiències i articulació dels moviments socials, xarxes, ong’s i altres organitzacions de la societat civil de l’illa de Mallorca que s’oposen al neoliberalisme i cerquen, cada una des de la seva perspectiva i sota objectius comuns, la construcció d’una societat que tengui el ser humà com a centre.

Acta reunió AMS de Mallorca (22-02-2014)

0

ACTA DE LA JORNADA de dia 22 de febrer de 2014
Celebrada al Casal d’Immigrants i ONGD — C/ Eusebi Estada, 48. Palma

Assistents:
Àngels Sabaté, Catalina Bestard, Guillem Ramis, Margalida Seguí, Miquel Ramon Clar i
Xisco Mengod (Fòrum Ciutadà), Helena Herrera (CGT), Joana M. Perelló (Entrepobles), Ma Ángeles Vega
(GREC), Marino de la Rocha (CONGIB), Maties Oliver (Jubilats per Mallorca), Pep Traverso (CRIDA),
Catalina Llobera, Cati Oliver, Jaume Darder i Ma Francisca Simonet (ATTAC Mallorca).

L’objectiu de la jornada va ser treballar i concretar un Pla d’Acció conjunt entre les associacions i
organitzacions que durant aquests darrers anys hem conformat l’Assemblea de Moviments Socials del
Fòrum Social de Mallorca i les noves organitzacions/plataformes/col·lectius, que valoram la importància
de treballar en xarxa, sobretot en aquests moments.

Partíem del qüestionari que les diferents organitzacions havíem treballat i contestat, com també de les
propostes que sorgiren a la darrera reunió de l’AMS del 29 de gener. Es tractava de concretar el pla d’Acció i
decidir si convocam el IV FSMa i amb quines condicions.

Aspectes més destacats del debat:
1) Unir esforços, cercar punts en comú i marcar objectius conjunts. Tractar d’incorporar els nous grups joves.
2) Fer nostres les lluites socials que sorgeixen a cada sector. Tenir la possibilitat d’ampliar l’atenció cap a altres camps que estiguin en la línia de la Carta de Principis del Fòrum Social Mundial.
3) Marcar una estratègia conjunta per treballar vers “Quina Mallorca (món) construim”.
4) Educació popular per arribar a tota la població. Preparar i posar en marxa un treball de formació, d’informació alternativa i d’acció, de participació directa, donant a conèixer les causes del que està passant.
5) Fer ús de les noves tecnologies i xarxes socials per donar-nos a conèixer com a AMS i per visibilitzar/donar suport a les diferents lluites i MMSS.


Treball en grups:

Resum de la posada en comú sobre aquestes tres preguntes:

QUÈ VOLEM?

Grup 1:
Donar suport a altres moviments socials i a les diferents lluites/reivindicacions en defensa dels drets
socials.
Oferir un espai d’intercanvi i de reflexió. Possibilitar espais de formació i de sensibilització per arribar
a tota la població.

Grup 2:
Volem ser un referent de treball en comú: socialitzant el que està fent cada entitat, arribar a altres àrees
o sectors, donant-li més reforç i visibilitat.
Tenir una síntesi senzilla de cada acció, acte, reivindicació, a fi que l’AMS pugui fer-la seva i pugui
donar-li difusió.

COM ENS ORGANITZAM?

Grup 1:
Necessitam un mínim d’estructura per a ser més àgils. Per això proposam les tres comissions de
treball:
1) Acció i mobilització
2) Comunicació i divulgació
3) Anàlisi i formació

Sorgeix el dubte de si seria necessari també crear una comissió permanent, que fós rotativa, com a
comissió dinamitzadora de coordinació.
Continuar amb una assemblea cada mes, on pugui participar qui vulgui de les entitats membres, i on
els portaveus de cada comissió informin de les tasques realitzades a les seves comissions i propostes a fer.

Grup 2:
Donar a conèixer el nostre discurs. (Actuar localment, pensar globalment)
Treballar des d’aquestes tres àrees de manera que estiguin fortament interconnectades:
1) Anàlisi i Formació
2) Acció i Mobilització
3) Informació i Comunicació interna i externa


COM COMUNICAM?

Grup 1:
Millorant la pàgina web, actualitzant-la i perquè sigui un espai per fer difusió de totes les
lluites/mobilitzacions socials que es fan, per penjar materials didàctics i d’anàlisis, etc. Utilitzar –si fós
necessari- els recursos econòmics dels quals disposam per a pagar un tècnic.
Utilitzar totes les xarxes socials, mitjans de comunicació, etc.

Grup 2:
Mitjançant els diferents mitjans: xarxes socials, noves tecnologies, fulls informatius, xerrades,
conferències, visites a barris/pobles, mitjans de comunicació, contactes personals.
Aprofitar cada reunió per tractar o debatre un tema, una acció, etc
Començar un procés cap al IV FSMa.


ACORDS/CONCLUSIONS:

Ambdós grups coincidírem en la necessitat de crear tres comissions (abans esmentades). Les persones
que hi vulguin fer feina es poden oferir voluntàries i el termini acaba dia 15 de març. A la jornada ja sortiren
tres persones per formar part de la Comissió de Comunicació (Helena Herrera, Miquel Ramon i Cati Oliver),
que seran qui es posaran en contacte amb la resta per activar la comissió, ja que aquesta tasca ara mateix és
prioritària.

Seguir amb una reunió al mes on hi pogui participar tothom i on els portaveus de cada comissió
exposin el seu treball o aspectes a tractar. A part d’això els membres de cada comissió podran decidir si es
reuneixen periòdicament o treballen virtualment, etc.

Es va fer la proposta d’iniciar un procés cap al IV Fòrum Social de Mallorca per a finals d’any, on les
entitats/moviments interessats definissin el programa conjuntament des dels inicis.

La pròxima assemblea serà dia 26 de març. En aquesta reunió es tractarà principalment de veure si
estam d’acord en preparar el IV FSMa, data i amb quines condicions ho volem fer.

Utilitzar el correu del Fòrum Social de Mallorca correu@forumsocialdemallorca.org per a les nostres
comunicacions.

PROPERA REUNIÓ
Es farà al mateix lloc: Casal d’Immigrants i ONGD —C/ Eusebi Estada, 48. Palma, dimecres, dia 26 de març, a les 18h.

Comparteix

Deixa un comentari